top of page

FÅ HJÆLP TIL...

PSYKOLOGHJÆLP

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge en psykolog. En psykolog er en samtalepartner, der kan hjælpe med, at man kan forstå sig selv, sine reaktioner og mønstre på nye måder - og dermed også kan komme til at handle og føle anderledes eller øge sin accept af de følelser, vi har. Terapi er både et rum for udvikling og for at øge sin omsorg og forståelse for sig selv og hinanden, fx i en familie eller et parforhold.

PARTERAPI

Hjælp til kommunikation, at få øje på egnes og den andens behov og de mønstre, som nogle gange gør det svært at være der for hinanden i en par-relation, selvom det i virkeligheden ofte er det, vi ønsker.

TERAPI TIL BARN/UNG

Hjælp til børn og unge, der ikke trives, og som kan have brug for ekstra støtte i en periode. Ved terapi til børn og unge er der altid en grad af involvering af barnets vigtigste voksne, og der er mulighed for at arbejde med mere legebaserede terapiformer.

FAMILIETERAPI

Hjælp til samspil, støtte til forældre, der fx har et handicappet barn, et barn med psykiske problemer eller særlige behov.

TRAUMATISKE OPLEVELSER

Hjælp til dig, der har oplevet et enkeltstående traume (fx trafikuheld eller voldtægt) eller komplekse traumer (fx opvokset med omsorgssvigt, udsat for psykisk vold eller overgreb)

PÅRØRENDE TIL MISBRUG ELLER SYGDOM

Hjælp til at håndtere de komplekse følelser og situationer, man kan stå i som pårørende.

STRESS OG BELASTNING

Hjælp til dig, der oplever belastningssymptomer og har brug for at genfinde ro og mestring og genvinde fodfæstet.

ANGST, SELVSKADE ELLER DEPRESSION

Få hjælp til at forstå, hvad dine symptomer handler om, og hvordan det kan blive muligt at gøre noget ved dem.

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER OG SCREENINGER

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af børn, herunder udredning af intelligens, traumebelastning samt observationer af forældre/barn samspil.

bottom of page